Οργανωτική Επιτροπή

Ευχαριστούμε τους Scientix Ambassadors που υποστηρίζουν οργανωτικά το συνέδριο:

 • Παναγιώτα Αργύρη
 • Παντελής Γαλίτης
 • Παναγιώτης Κανύχης
 • Ιωάννης Λεύκος
 • Ανθούλα Μαΐδου
 • Μαρίνα Μολλά
 • Μαρία Τσαπάρα
 • Ξανθή Χουλιάρα

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους εθελοντές για τη συμβολή τους στη διάχυση του συνεδρίου στα social media:

 • Μαρία Γεωργάκη
 • Ιωάννα Γκερζελή
 • Ανθούλα Δόση
 • Βασιλική Δωροπούλου
 • Ράνια Ιατροπούλου
 • Ιωάννα Κανακάρη
 • Παναγιώτης Κληρονόμος
 • Γεωργία-Μαρία Κολυβά
 • Νίκη Μπασδέκη
 • Αθανάσιος Μπούφης
 • Ζωή Οικονομίδου
 • Δήμητρα Σαμαντοπούλου
 • Γεωργία Τζίτζιου
 • Μαρία Χριστάκου